• Ik help u bij het vinden van de juiste woorden

    om samen op een mooie manier afscheid te nemen van een dierbaar overledene.

Samen

Samen op een mooie manier afscheid nemen van een dierbaar overledene.

In het samenzijn, is er naast verdriet en pijn, ook vooral ruimte voor liefde en troost.

In de oude traditie van ‘het noaberschap’, helpen en steunen mensen elkaar tijdens dit moeilijke moment. Waar vroeger sprake was van een ‘noaberplicht’, willen we tegenwoordig juist weer, op onze eigen manier, de verbondenheid met elkaar voelen en ervaren.

Ieder die het wil kan zijn of haar steentje bijdragen om het leed van de nabestaanden te verzachten; de handen ineen slaan om daarmee samen te zorgen voor een waardevol afscheid.

Voor het gezamenlijk vormgeven van een warme uitvaart kunt u mij vragen voor hulp en advies. Ik ben getraind om dit in goede banen te leiden.

Graag wil ik uw verhaal van de overledene naar voren brengen in de uitvaartdienst. Ik help u bij het verwoorden van de levensloop en kan dit voor u uitspreken in een overweging. Als u wilt kan dat ook in het Twents dialect.

Afscheid nemen doe je samen

Icon_Ritueelbegeleider
Ritueelbegeleider

Icon_Levensloop
Levensloop

Icon_Noaberschap
Noaberschap